top of page


במרוצת השנים חברת "שיקוף" צברה ידע רב בפיתוח ויישום תוכניות ייחודיות, הקמת מגמות בית ספריות ויוזמות חינוכיות בקשת רחבה של נושאים: סובלנות ומניעת אלימות והתמכרויות, מיומנויות וכישורי חיים, חשיבה יצירתית, מוסיקה, אומנות ואומנויות הבמה, יזמות עסקית והעצמת בני נוער מדע וטכנולוגיה, טבע וסביבה,  תנועה, חינוך גופני ועוד.

 

התוכניות מתאימות לבתי- ספר, פנימיות, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וצוותי הוראה.
הפעילויות מתאימות לילדים ובני נוער במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית, תוך שימת דגש על תכנים אטרקטיביים ובעלי עניין לגילאים הרלוונטיים  התוכניות בהנחיית מורים ומדריכים מקצועיים בהתאם לנושאים שנבחרו ע"י המוסד החינוכי וכל זאת בדגש על עמידה קפדנית במטרות וביעדים שהוצבו בבניית היוזמה.

bottom of page